Contributie
SVC'08
Print

Contributie
Laatst bijgewerkt op: 10-08-2017 om: 12:03.

Contributie bij SVC'08 ('leuker kunnen we het niet maken...')

Omdat de kosten ook het komend seizoen weer toenemen en de inkomsten niet evenredig zullen stijgen, heeft het bestuur besloten de contributiebedragen ook voor het seizoen 2017-2018 met +5% aan te passen.

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode gebogen over de hoogte van de contributie bij SVC’08 in vergelijking met vergelijkbare verenigingen in onze omgeving. Wij constateren dat de hoogte van de contributie bij onze vereniging nog steeds scherp is in vergelijking met andere voetbalverenigingen, terwijl de faciliteiten die wij onze leden bieden zeker niet minder zijn. Sterker nog: voor het komend seizoen wordt er weer een stap gemaakt bij de jeugdafdeling in een verdere professionalisering van de trainersstaf en begeleiding. Verder zal de stap die afgelopen seizoen is gezet met het cursusaanbod voorjeugdtrainers, komend seizoen verder worden verdiept. Op grond van artikel 8.3 van het huishoudelijk reglement is het bestuur van SVC’08 gerechtigd tot het vaststellen van een dergelijke aanpassing zonder tussenkomst van de Algemene Leden Vergadering. Voor het seizoen 2017-2018 gelden dan ook onderstaande contributiebedragen.

Contributie seizoen 2017-2018        

2016-2017  s e i z o e n  2 0 1 7 - 2 0 1 8
categorie  contributie
bedrag (€) 
reguliere
verhoging
5%
 eenmalige
 vergoeding
 voor tenue
 contributie-
bedrag (€
Senioren 274,00   288,00   288,00 
Zaal 176.00   185,00   185,00 
Dames 201,00   211,00  30,00 241,00 
A- en B-jeugd 201,00   211,00  30,00 241,00 
C- en D-jeugd 176,00   185,00  30,00 215,00 
E- en F-jeugd incl. mini-pupillen 160,00   168,00  30,00 198,00 
Niet-spelend 128,00   134,00   134,00 
Donateurs  67,00  70,00   70,00 
Ukkies  30,00  32,00   32,00 

Spelende leden vaan SVC’08 kunnen hun contributie uitsluitend per automatische incasso betalen. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Daarbij kan worden gekozen voor betaling ineens of in twee termijnen:

  • Bij éénmalige betaling zal de afschrijving in de laatste week van september plaats vinden en
  • Bij gespreide betaling in de laatste week van de maanden augustus en december.

Ook aan de niet-spelende leden en donateurs is verzocht gebruik te maken van automatische incasso (zie boven). Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Aan degenen die daar niet voor hebben gekozen, wordt een acceptgiro gestuurd voor het betalen van de contributie c.q. donatie.

Bankrekeninggegevens SVC'08:

  • Het rekeningnummer voor betaling van de contributie c.q. donatie is NL89 INGB 0000 4714 87 ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.
  • Het rekeningnummer voor andere betalingen (dus niet voor de contributie) is NL72 RABO 0138 8587 21 eveneens ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

Ooievaarspas

Leden met een Ooievaarspas kunnen 50% korting op de contributie krijgen. Voor jeugdleden kan de korting zelfs 100% bedragen. Om voor de korting in aanmerking te komen, moet (jaarlijks) de Ooievaarspas worden getoond in het clubgebouw. Bij de club is een magneetstriplezer geïnstalleerd om de Ooievaarspas digitaal te kunnen uitlezen. Dit kan op de zaterdagochtenden. In principe is Leny Baak dan aanwezig om dit te kunnen verzorgen.

Het beleid van de gemeente Den Haag is gericht op bevordering van het bewegen. Daarom geldt de korting uitsluitend voor spelende leden. Niet-spelende leden komen daarvoor dus niet in aanmerking. Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op deze website (www.ooievaarspas.nl) kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

Pas 2017

Heeft u al een pas 2017? Dan wordt alleen gekeken of u in het nieuwe jaar ook recht heeft op de pas. Hiervoor moet u, net als voorheen, een aanvraag indienen. Mocht u ook in 2017 recht hebben op de Ooievaarspas, dan kunt u de huidige pas blijven gebruiken. Pashouders met een (bijstands)uitkering van de gemeente Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en pashouders van 65 jaar of ouder hebben automatisch recht op de pas 2017. Zij hoeven de pas niet opnieuw aan te vragen en kunnen hun huidige pas blijven gebruiken.

Eigen bijdrage Ooievaarspas

De eigen bijdrage voor de Ooievaarspas is voor inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen inmiddels nihil (gratis). Uw Ooievaarspas is in 2017 alleen te gebruiken (bijvoorbeeld om korting te krijgen op de contributie van SVC'08) als uw recht op de pas is vastgesteld. 
Voor nadere informatie over contributies:
Leen den Dulk, 071-5316864 of 06-44154987

Boetebeleid 

Een boete als gevolg van een strafzaak (gele of rode kaart) komt voor rekening van de speler. De KNVB brengt dergelijke boetes in rekening bij SVC’08. De club berekent de verschuldigde bedragen vervolgens door aan de betrokken leden. Daarbij is de procedure als volgt:

  • De boete wordt geïncasseerd door middel van automatische afschrijving.
  • Blijft hij/zij in gebreke, dan wordt het verschuldigde bedrag door de penningmeester geïncasseerd.

Namens het bestuur

Marien de Jong
Penningmeester

Bezoek onze Facebook pagina.

Recente Uitslagen

21-04 Nieuwkoop 1 - SVC'08 1 5-3
21-04 Voorschoten`97 12 - SVC'08 7 2-1
21-04 SVC'08 JO15-3 - Nootdorp JO15-7 4-4
21-04 SVC'08 VE2 - Moerkapelle VE1 2-2
21-04 Nootdorp 6 - SVC'08 9 2-3
21-04 Meerburg JO11-7G - SVC'08 JO11-4 4-2
21-04 Scheveningen JO15-2 - SVC'08 JO15-2 2-3
21-04 Katwijk 8 - SVC'08 10 1-6
21-04 SVC'08 VE4 - Graaf W II VAC VE2 3-3
21-04 SVC'08 4 - Westlandia 7 3-2
Meer uitslagen

Hoofdsponsor

Jeugdsponsor

Sponsors

Café De RenbaanDe LensASTA CasinoEsso ScheveningenKoop bij de sponsors van SVC'08Eigendaal & van RomondtTK TrainingskampenZuurmond WoninginrichingImpressed print & signBeltona
De Rijk magazijninrichtingBoeg NauticKika KInderen KAnkervrijZarautzEVE maatvoeringIntensionINGHG HuizenbeheerNotariskantoor Ellens & LentzeTheo's busreizen