Commissie Reglementen en Sportiviteit
SVC'08
Print

Commissie Reglementen en Sportiviteit
Laatst bijgewerkt op: 09-08-2012 om: 22:47.

De Commissie Reglementen en Sportiviteit is ontstaan uit de volgende oude commissies:

 • Juridische Commissie
 • Commissie Normen en Waarden
 • Tuchtcommissie

De commissie bestaat uit:
Jan Vos (voorz.), Theo van Zeeland (secr.), Kees Mos, Bert Elbersen, Sander den Heijer en Jeffrey v.d. Meer.

In het kort de taken van deze commissie: 

Juridisch en Reglementen: 

 • Het toezicht houden op de juridische juistheid van de officiële stukken etc. van de vereniging (te denken valt aan contracten, beleidsplannen, meerjarenplannen, etc.), waar nodig in samenwerking met andere commissies.
 • Het bewaken van de actualiteit van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Het doen van voorstellen om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen.
 • Het geven van adviezen - op verzoek - aan diverse andere  commissies en aan het bestuur.

Normen en waarden: 

 • Het opstellen van een “Gedragscode SVC’08”.
 • De Commissie R&S stemt de “Gedragscode SVC’08”, voor invoering van wijzigingen, intern eerst goed af. 
 • De Commissie R&S zorgt voor draagvlak binnen de vereniging voor de “Gedragscode SVC’08” (zorgt ervoor dat iedereen de “Gedragscode SVC’08” kent en er het nut van inziet).
 • De Commissie R&S neemt zaken en incidenten in behandeling, die aan de commissie worden voorgelegd.

Tuchtzaken:

 • De Commissie R&S zorgt voor ondersteuning van een lid bij het opstellen van een verweerschrfit, etc.
 • De Commissie R&S begeleidt eventuele tuchtzaken bij de KNVB (zorg voor verweerschriften, etc.).
 • De Commissie R&S doet een voorstel voor interne tuchtzaken (bijv. wangedrag) in overleg met de jeugdcommissie en/of bestuur en legt dit voor aan het bestuur.
 • Aan de hand van de statuten, het huishoudelijk reglement en de “Gedragscode SVC’08” kan de de Commissie R&S, indien nodig, een lijst opstellen van interne strafzaken (in geval van “zaak A” is “straf B” het voorstel voor de strafmaatregel). Dit moet uiteraard goedgekeurd worden door het bestuur.
 • De Commissie R&S neemt zaken en incidenten in behandeling, die door het bestuur van SVC’08 aan de commissie worden voorgelegd.

Rapportages:

De Commissie R&S rapporteert regelmatig (minimaal 1x per verenigingsjaar) over hun voortgang en/of knelpunten aan het bestuur van SVC’08.
Ook de verslagen van de vergaderingen van deze commissie worden aan het bestuur gezonden.

 

Gedrag - normen en waardenLees in onze uitgebreide, formeel door de ALV vastgestelde Gedragscode wat we onder onze normen en waarden verstaan.
Voor praktisch gebruik hebben we onze normen en waarden kort samengevat in deze gedragsregels.

 

Redacteur: Theo van Zeeland

Bezoek onze Facebook pagina.

Recente Uitslagen

17-02 TAVV 1 - SVC'08 1 3-4
21-02 SVC'08 JO13-2 - LYRA JO13-3 4-1
19-02 SVC'08 1 - zvv Den Haag 22 15-3
17-02 SVC'08 JO17-2 - Oliveo JO17-3 3-2
17-02 SVC'08 9 - Oosterheem 6 3-2
17-02 SVC'08 VR2 - DoCoS VR1 1-4
17-02 SVC'08 VE2 - Wanica Star VE3 6-2
17-02 FC Lisse VE1 - SVC'08 VE1 1-4
17-02 SEP JO15-3 - SVC'08 JO15-3 5-2
17-02 Rijnsburgse Boys 3 - SVC'08 2 3-0
Meer uitslagen

Hoofdsponsor

Jeugdsponsor

Sponsors

De LensKoop bij de sponsors van SVC'08ASTA CasinoTheo's busreizenCafé De RenbaanIntensionEVE maatvoeringHG HuizenbeheerZarautzZuurmond Woninginriching
BeltonaDe Rijk magazijninrichtingINGBoeg NauticEsso ScheveningenImpressed print & signKika KInderen KAnkervrijEigendaal & van RomondtNotariskantoor Ellens & LentzeTK Trainingskampen