• Gezien de nog steeds geldende beperkingen met betrekking tot het Coronabeleid hebben we helaas de beslissing moeten nemen dat het traditionele Zomerkamp van SVC’08 deze zomer, hoe jammer ook, geen doorgang kan vinden. 

    Na het stop zetten van de competities en de vele maatregelen vanuit de overheid bleek dat ook door veel andere verenigingsactiviteiten een streep moest, gelukkig gaat het langzaam weer de goede kant op en we hopen dat het verenigings leven de komende maanden weer op gang gaat komen. Vanzelfsprekend gaan we dan ook weer vol aan de slag voor de 2021 editie van het Zomerkamp.

    Voor nu willen we alle SVC’08”ers een fijne vakantieperiode wensen en tot in het nieuwe seizoen.

    Begeleiders Zomerkamp SVC’08.

    Sponsorbijdrage Zomerkamp 2020:

    Traditiegetrouw was ook de sponsoring via de vellen in de kantine al weer opgestart met al een flink aantal belangstellenden die ingetekend hadden. In samenspraak met de jeugdcommissie zouden we het bedrag van diegene die al voldaan hadden graag reserveren voor de 2021 editie. Mocht u deze bijdrage echter terug willen ontvangen, is dat uiteraard ook mogelijk. Dit kan via de penningmeester jeugdcomm. Leny Baak. leny.baak@planet.nl